Coronavirus COVID-19: hoe zit het met het behoud van het recht op maaltijdcheques?

In het kader van de coronacrisis zitten een heel aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, andere zijn met loonbehoud vrijgesteld van prestaties. Veel van deze werknemers hebben recht op maaltijdcheques. Kunnen zij deze blijven ontvangen met vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen? En hoe zit het met telewerkers?

In de huidige stand van de wetgeving zijn maaltijdcheques alleen vrijgesteld van bijdragen als ze toegekend worden voor dagen waarop er effectieve arbeidsprestaties worden geleverd. Daarom kunnen maaltijdcheques niet worden toegekend voor:
  • dagen van tijdelijke werkloosheid;
  • dagen waarop de werknemer is vrijgesteld van prestaties.
Als er dus maaltijdcheques toegekend worden voor de dagen tijdelijke werkloosheid, of voor dagen waarop een werknemer vrijgesteld is van prestaties, zijn er bijdragen verschuldigd op het werkgeversaandeel van die cheques. Dit wil ook zeggen dat werknemers die effectief prestaties leveren via telewerk wel het recht behouden op hun maaltijdcheques vrij van RSZ, want het gaat immers om effectieve prestaties.

Gepubliceerd op 22-04-2020

  432