Coronavirus COVID-19: hoe worden uitkeringen van het corona-ouderschapsverlof fiscaal behandeld?

Met het corona-ouderschapsverlof kunnen werknemers tijdens de coronacrisis hun werk beter verzoenen met de tijd die nodig is voor de opvang van hun kind(eren). Dit nieuwe ouderschapsverlof komt bovenop het gewone ouderschapsverlof dat al bestaat. De nieuwe formule voorziet soepelere toegangsvoorwaarden dan het gewone ouderschapsverlof, een hogere uitkering en een snellere aanvraagprocedure.
De voorwaarden en het toepassingsgebied van het corona-ouderschapsverlof worden geregeld door sociale regels en het arbeidsrecht.

Het corona-ouderschapsverlof werd verlengd tot 30 september 2020.
Op fiscaal vlak worden verhoogde onderbrekingsuitkeringen, die een werknemer ontvangt tijdens het corona-ouderschapsverlof, behandeld als vervangingsinkomsten. Hun behandeling is identiek aan die van onderbrekingsuitkeringen die een werknemer ontvangt tijdens een gewoon ouderschapsverlof:
  • omdat het om uitkeringen gaat als schadeloosstelling van een tijdelijke derving van bezoldiging, gebeurt de belasting tegen progressieve tarieven met toepassing van een belastingvermindering;
  • omdat het om ouderschapsverlof (thematisch verlof) gaat, bedraagt het tarief van bedrijfsvoorheffing in alle gevallen 17,15% (vermindering naar halftijds of 1/5). Voor volledige onderbrekingen (voor alleenstaande ouders of met een mindervalide kind) bedraagt het tarief 10,13%.

     
Bron:

Gepubliceerd op 12-09-2020

  281