Coronavirus COVID-19: herstart-overbruggingsrecht voor zelfstandigen verlengd tot eind 2020

Het ‘herstart-overbruggingsrecht’ (ook wel relance-uitkering genoemd) wordt verlengd tot en met 31 december 2020. De federale regering wil zelfstandigen die door de coronacrisis schade ondervinden bij het herstarten van hun activiteiten blijven ondersteunen.
Normaal gezien zou deze coronamaatregel aflopen op 31 oktober 2020, maar door de heropflakkering van het virus en de nieuwe maatregelen die zijn genomen is beslist om de steun te verlengen tot het einde van het jaar.
Aan de procedure en voorwaarden wijzigt dus niets. Voor een goed begrip stippen we alles nog eens kort aan.

Wie komt in aanmerking?

De maatregel is gericht op de zelfstandigen in hoofdberoep (inclusief helpers, meewerkende echtgenoten (maxistatuut) en (primo)starters) en de zelfstandigen in bijberoep, zelfstandigen in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep, student-zelfstandigen en zelfstandigen na de pensioenleeftijd zonder pensioen of met alleen het onvoorwaardelijke pensioen die de wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep.

Wat zijn de voorwaarden?

De betrokken zelfstandigen kunnen aanspraak maken op de uitkering voor de kalendermaand waarin aan volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:
  • het gaat om een activiteit die op 3 mei 2020 nog steeds verboden of beperkt werd door de sluitingsmaatregelen van de overheid
  • de activiteit mag opnieuw worden opgestart voor de hele kalendermaand, zonder andere beperkingen dan de social distancingmaatregelen
  • de zelfstandige kan aantonen dat zijn activiteit voor het kwartaal voorafgaand aan de maand waarop de aanvraag betrekking heeft een omzetverlies of vermindering van bestellingen kent van minstens 10% in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019, als gevolg van het coronavirus
  • de zelfstandige krijgt voor dezelfde maand geen corona-overbruggingsrecht.
Opgelet! De gerechtigden op primaire ongeschiktheids- of invaliditeitsuitkeringen die een zelfstandige activiteit uitoefenen met de toelating van de adviserend arts van hun verzekeringsinstelling maken geen aanspraak op het overbruggingsrecht wanneer ze hun activiteit hervatten.
De uitkering kan wel gecumuleerd worden met (tijdelijke)werkloosheid.

Hoeveel bedraagt de uitkering?

Het maandelijks vervangingsinkomen bedraagt 1.291,69 euro zonder gezinslast en 1.614,10 euro met gezinslast.

Waar aanvragen?

Aanvragen moeten worden ingediend bij het sociale verzekeringsfonds.

In werking: 1 november 2020

Bron
Bron:04 november 2020 - Koninklijk besluit tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, BS 10 november 2020, p.79756;

Wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, BS 24 maart 2020.

Gepubliceerd op 11-11-2020

  86