Coronavirus COVID-19: Gids voor veilige heropstart

De overheid heeft samen met sociale partners een ‘generieke gids’ opgemaakt die ondernemingen een houvast moet bieden bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten. Op die manier kunnen bedrijven er alles aan doen om een nieuwe golf van coronabesmettingen te helpen voorkomen:

- De maatregelen worden op maat ingekleurd op sectorniveau, en door elke werkgever. 

- Ondernemingen die geen onderbreking van hun activiteiten hebben gekend, kunnen de al genomen maatregelen aftoetsen.

U kan de gids downloaden van de site van de FOD Werkgelegenheid. Ook de afgewerkte sectorgidsen zullen op deze website worden gepubliceerd, samen met nuttige links om de generieke gids en de sectorgidsen zo goed mogelijk toe te passen.

Let wel, de generieke gids is een evolutief document. De inhoud ervan kan worden aangevuld in functie van de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en goede praktijken.
 

Bron:

Gepubliceerd op 29-04-2020

  251