Coronavirus COVID-19: geen socialezekerheidsbijdragen op 120 extra vrijwillige overuren in kritieke sectoren

Werkgevers uit kritieke sectoren moeten voor de 120 extra vrijwillige overuren die hun werknemers presteren tussen 1 april en 30 juni van dit jaar geen sociale zekerheidsbijdragen betalen. De Regering-Wilmès II heeft het Uitvoeringsbesluit bij de RSZ-wet aangepast.

Extra vrijwillige overuren

De regering heeft sinds de uitbraak van de coronacrisis in ons land tal van maatregelen genomen om de kritieke sectoren in ons land zoals de zorg, de voedingshandel en de landbouw draaiende te houden.
Eén ervan is de mogelijkheid voor werknemers om in de periode van 1 april tot en met 30 juni 2020 tot 220 vrijwillige overuren te presteren. Of meer concreet: werknemers uit kritieke sectoren kunnen tijdens het tweede kwartaal 120 extra overuren presteren, bovenop de reeds bestaande 100 vrijwillige overuren.

Financiële voordelen

De 120 bijkomende overuren zijn extra voordeling. Bij de invoering van de 120 bijkomende uren via het bijzondere machtenbesluit van 27 april 2020 was bijvoorbeeld al duidelijk dat de werkgever voor deze bijkomende uren geen overloon verschuldigd is, dat voor deze uren geen inhaalrust moet worden toegekend en dat ze moeten worden aangerekend op de interne grens. Ook een fiscale vrijstelling is voorzien.

Ook geen sociale zekerheidsbijdragen

Met een aanvullend besluit worden de 120 bijkomende vrijwillige overuren nu ook vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen.
Hiervoor wordt het Uitvoeringsbesluit bij de RSZ-wet aangepast. ‘Worden niet als loon aangemerkt: de netto-vergoedingen voor de 120 bijkomende overuren die in toepassing van artikel 2§1 van het bijzondere machtenbesluit nr. 14 van 27 april 2020 worden gepresteerd bij werkgevers die behoren tot de kritieke sectoren’. Gevolg: op deze overuren moeten geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald.

In werking

Het besluit heeft retroactief uitwerking vanaf 1 april en treedt buiten werking op 30 juni 2020.
Bron:Koninklijk besluit van 5 juni 2020 tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 24 juni 2020.

Gepubliceerd op 25-06-2020

  312