Coronavirus COVID-19: Geen mondmaskerplicht bij zwaar fysiek werk in Brussel

In Antwerpen moesten we ons behelpen met een onvindbaar provinciaal besluit, maar in Brussel kan er een volwaardig ministerieel besluit van af om aan te kondigen dat het dragen van een mondmasker vanaf nu ‘te allen tijde’ verplicht is op het openbaar domein én op alle private, maar voor het publiek toegankelijke plaatsen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het mondmasker is er verplicht voor alle personen van 12 jaar en ouder.
Een mondmasker is: ‘elke voorziening of [elk] stuk stof dat de neus en de mond van een persoon volledig bedekt’. Als het dragen van een echt mondmasker of van een alternatief uit stof niet kan om medische redenen, mag een gelaatsscherm gebruikt worden.
Een mondmasker is niet verplicht:
  • tijdens het beoefenen van een sport
  • bij het uitvoeren van intensief fysiek werk op de openbare weg, en
  • voor mensen die door hun handicap geen mondmasker of gelaatsscherm kunnen dragen.
Maar dan moet de anderhalvemeterregel wel gerespecteerd worden.
De mondmaskerplicht geldt vanaf de dag van bekendmaking van deze maatregel in het Belgisch Staatsblad. Dat is vanaf 12 augustus 2020. De politie kan verbaliseren.
Wij vragen ons trouwens af wat de bedoeling is van artikel 5 van dit besluit. Twijfelt minister-president Rudi Vervoort aan de Grondwettelijkheid van zijn besluit? Feit is dat hij in artikel 5 een volledige handleiding geeft over hoe u tegen zijn besluit een beroep tot nietigverklaring of een vordering tot schorsing kunt instellen bij de Raad van State.

Gepubliceerd op 18-08-2020

  601