Coronavirus COVID-19: Fiscus verlengt Belgische-Franse overeenkomst over thuiswerk grensarbeiders tot 31 maart

Bij het begin van de coronacrisis sloot de fiscus een akkoord met onze buurlanden over de belastingsituatie van grensarbeiders die omwille van corona van thuis uit moeten werken, of zelfs helemaal niet kunnen werken. Die afspraken werden intussen al meerdere keren verlengd. Een laatste keer tot 31 december 2020. Frankrijk is nu het eerste land waarmee de afspraken worden doorgetrokken naar 2021.
Het Frans-Belgische akkoord beschouwt de thuiswerkdagen van de grensarbeiders als normaal gewerkte dagen in het buurland. Op voorwaarde dat de thuiswerkdagen in dat land ook effectief worden belast. Werknemers die door de Franse of Belgische coronamaatregelen moeten thuiswerken, blijven dus belastbaar in de staat waar ze vóór het uitbreken van de crisis hun normale beroepsactiviteit uitoefenden. Het akkoord zegt ook hoe het dubbelbelastingverdrag met Frankrijk toegepast moet worden als de werknemers thuis mogen blijven zonder te werken, terwijl zij toch nog een salaris ontvangen.
In werking op: 11 maart 2020.
Verlengd tot: 31 maart 2021.
Bron:

Gepubliceerd op 11-12-2020

  158