Coronavirus Covid-19 : fiscale afspraken met Nederland over thuiswerkdagen grensarbeiders verlengd tot eind 2020

Bij het begin van de coronacrisis hebben België en Nederland afspraken gemaakt over de fiscale situatie van grensarbeiders die door de opgelegde coronamaatregelen noodgedwongen van thuis uit moeten werken of niet kunnen werken. Deze “Overeenkomst van 30 april 2020” werd initieel afgesloten voor een korte periode, van 11 maart tot en met 31 mei 2020. Maar door opflakkeringen van de pandemie en nieuwe coronamaatregelen werd ze intussen al 2 keer verlengd, tot en met 31 augustus 2020. En nu volgt ook een derde verlenging waardoor de overeenkomst van toepassing blijft tot en met 31 december 2020.
Dit wil onder meer zeggen dat - tot eind dit jaar- de thuiswerkdagen van grensarbeiders mogen worden behandeld als dagen gewerkt in het land waar onder normale omstandigheden zou zijn gewerkt, onder voorwaarde dat deze thuiswerkdagen wel in het andere land worden belast. Werknemers die door de coronamaatregelen van België of Nederland moeten thuiswerken kunnen dus belastbaar blijven in de staat waar ze voor het uitbreken van de crisis hun normale beroepsactiviteit uitoefenden.
Daarnaast bepaalt de overeenkomst ook hoe het dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland wordt toegepast indien werknemers thuis blijven zonder te werken maar hun salaris toch blijven ontvangen. En geeft de tekst duiding over de situatie van Nederlandse grensarbeiders die een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangen vanuit België.
Bron:

Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de Covid-19 gezondheidscrisis van 30 april 2020, BS 14 mei 2020.

Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Overeenkomst van 19 mei 2020 tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België ter verlenging van de overeenkomst met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de Covid-19 gezondheidscrisis van 30 april 2020, BS 5 juni 2020.

Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België van 19 juni 2020 ter verlenging van de overeenkomst met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19-gezondheidscrisis van 30 april 2020, zoals verlengd door de overeenkomst van 19 mei 2020, BS 29 juni 2020 (verlenging tot 31 augustus 2020).

Gepubliceerd op 29-08-2020

  234