Coronavirus COVID-19: Europa geeft de lidstaten meer mogelijkheden om nationale staatsteun toe te kennen

Op 19 maart 2020 publiceerde de Europese Commissie een Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige covid-19-uitbraak. Op 4 april werd die Tijdelijke Kaderregeling een eerste keer gewijzigd, om de lidstaten meer ruimte te geven om hun nationale economieën, de werkgelegenheid en het onderzoek naar covid-19-gebonden producten te ondersteunen. Op 13 mei 2020 voert de Commissie nieuwe wijzigingen door.
Zij laat nu onder meer steun toe aan bedrijven uit de reis- en toeristische sector, zodat die op hun beurt kunnen voldoen aan hun verplichting om reizigers en passagiers te vergoeden of terug te betalen.
En ze licht een elfde steunregime toe: de herkapitalisatiemaatregelen.
De Commissie preciseert echter ook dat ondernemingen die in verschillende sectoren actief zijn, het maximale steunbedrag per activiteit moeten respecteren én zij het totale maximum van 800.000 euro steun per onderneming niet mogen overschrijden. Voor de aquacultuur- en visserijsector en de sector van de primaire productie van landbouwproducten, ligt dat totaalbedrag op 120.000 euro.
De – aangepaste – Tijdelijke Kaderregeling blijft tot het einde van het jaar van kracht.

Gepubliceerd op 16-05-2020

  141