Coronavirus COVID-19: eenmalige subsidie voor sectorfonds Horeca zodat àlle horecapersoneel eindejaarspremie kan krijgen

De federale overheid pompt eenmalig 167 miljoen euro aan extra subsidie in het Sectorfonds Horeca. Extra steun voor de zwaar getroffen horecasector zodat àlle horecapersoneel dit jaar een volwaardige eindejaarspremie kan krijgen, ondanks eventuele tijdelijke werkloosheid door corona. De maatregel wordt doorgevoerd via de Verzamelwet met coronasteunmaatregelen van 24 november 2020.
Daarin staan meer details over de bestemming van de subsidie, het gebruik en de verantwoording ervan. Zo zal de subsidie worden uitgekeerd door de FOD Werkgelegenheid, mag het geld alleen worden gebruikt voor de betaling van dit deel van de eindejaarspremies van de werknemers dat betrekking heeft op de dagen van tijdelijke werkloosheid die gelijkgesteld zijn met effectieve aanwezigheid (CAO van 27 juli 2010 PC Hotelbedrijf tot wijziging en coördinatie van de cao’s tot toekenning van een eindejaarspremie). De subsidie is niet bestemd voor uitgaven in verband met personeelskosten, werkingskosten en investeringen.
De subsidie wordt toegekend voor het jaar 2020.
 

Gepubliceerd op 03-12-2020

  278