Coronavirus COVID-19 : Dubbelbelastingverdrag België-Nederland: overeenkomst over grensarbeiders die verplicht telewerken of thuis blijven verlengd

België en Nederland sloten op 30 april 2020 een overeenkomst die duidelijkheid verschaft over de fiscale situatie van grensarbeiders die door de coronacrisis van thuis uit moeten werken, of verplicht op werkdagen moeten thuis blijven zonder te werken.
De regeling over het thuiswerk die in de Belgisch-Nederlandse overeenkomst staat, was van toepassing vanaf 11 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.
Maar de bevoegde autoriteiten van beide landen zijn op 19 mei 2020 overeengekomen om deze regeling met één maand te verlengen, tot 30 juni 2020.
De overeenkomst van 30 april 2020 bepaalt dat werknemers die omwille van de Covid-19-pandemie thuis werken belastbaar kunnen blijven in de staat waar ze vóór het uitbreken van de coronacrisis hun beroepsactiviteit uitoefenden.
De regels over het ‘thuis blijven zonder te werken’ die in de overeenkomst van 30 april 2020 staan, zijn een bevestiging van bestaande verdragsinterpretatie door de bevoegde autoriteiten van Nederland en België.
De bevoegde autoriteiten van België en Nederland kwamen overeen dat op die onderdelen geen vaste start- of einddatum van toepassing is.
De Belgisch-Nederlandse overeenkomst van 19 mei 2020, waarbij de overeenkomst van 30 april 2020 wordt verlengd, zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad en de Nederlandse Staatscourant.

Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de Covid-19 gezondheidscrisis van 30 april 2020, BS 14 mei 2020.

Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen van 5 juni 2001 (gecoördineerde tekst) (art. 15 en art. 18).

Gepubliceerd op 09-06-2020

  290