Coronavirus COVID-19 : Dubbelbelastingverdrag België-Duitsland: akkoord over verplicht thuiswerk voor grensarbeiders met één maand verlengd

De bevoegde autoriteiten van België en Duitsland zijn op 20 mei 2020 overeengekomen om het akkoord te verlengen dat beide landen op 6 mei 2020 hadden gesloten over het verplicht thuiswerk voor grensarbeiders omwille van de coronacrisis.
Het Belgisch-Duits akkoord van 6 mei 2020 was van toepassing van 11 maart 2020 tot 31 mei 2020.
Maar de bevoegde autoriteiten van beide landen kwamen overeen om het akkoord te verlengen met één maand, tot 30 juni 2020.
Het akkoord bepaalt onder meer dat werknemers die omwille van de Covid-19-pandemie van thuis uit werken belastbaar kunnen blijven in de staat waar ze vóór het uitbreken van de coronacrisis hun beroepsactiviteit uitoefenden.
Het Belgisch-Duits akkoord van 20 mei 2020 zal gepubliceerd worden in het Duitse "Bundessteuerblatt" en in het Belgisch Staatsblad.
Bron:

Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg van 6 mei 2020 tussen de bevoegde autoriteiten van Duitsland en België met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders die van thuis uit werken in de context van de Covid-19-pandemie, BS 14 mei 2020.

Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Bondsrepubliek Duitsland van 11 april 1967 tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen van inkomen en van vermogen, met inbegrip van de ondernemingsbelasting en de grondbelastingen (gecoördineerde tekst) (art. 25, § 3).

Gepubliceerd op 09-06-2020

  230