Coronavirus COVID-19: dubbel overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Zelfstandigen die hun zaak moesten sluiten door de verstrengde coronamaatregelen van 18 oktober 2020 of door latere maatregelen kunnen rekenen op bijkomende steun in vorm van een dubbel overbruggingsrecht. Voorwaarden en regels in de Verzamelwet met coronasteunmaatregelen van 24 november 2020.
! De maatregel geldt in eerste instantie voor stopzettingen en sluitingen in oktober en november 2020. Maar de wetgever voorziet de mogelijkheid om de regeling bij KB te verlengen tot eind december 2020.

Toepassingsgebied

Kunnen het dubbele overbruggingsrecht aanvragen:
  • zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die gedwongen worden hun activiteiten deels of volledig te onderbreken en voor zover hun activiteit rechtstreeks behoren tot de activiteiten in het MB van 18 oktober 2020 of een later MB met coronamaatregelen, voor de kalendermaand waarin de periode van onderbreking van hun zelfstandige activiteit
  • zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten wiens activiteiten afhankelijk zijn van de activiteiten die rechtstreeks worden bedoeld in het MB van 18 oktober 2020 of een later MB en die hun activiteiten volledig hebben moeten onderbreken tijdens de periode van verplichte sluiting uit het MB van 18 oktober 2020, voor de kalendermaand waarin de periode van daadwerkelijke onderbreking van hun zelfstandige activiteit gelegen is.

Cumul met vervangingsinkomens

De zelfstandigen en helpers kunnen het maandelijkse bedrag cumuleren met een of meerdere andere vervangingsinkomens voor zover de som van beide niet hoger is dan 1.614,10 euro per maand. Is dat wel zo, dan wordt het maandelijkse bedrag van het overbruggingsrecht verminderd.
Wie een primaire ongeschiktheids- of invaliditeitsuitkering ontvangt en een zelfstandige activiteit uitoefent, maakt geen aanspraak op het (dubbel) overbruggingsrecht.

Bedrag

Het dubbel overbruggingsrecht bedraagt 2.583,38 euro per maand zonder gezinslast en 3.228,2 euro met gezinslast.

Oktober en november 2020

De regeling is van toepassing op alle gedwongen onderbrekingen die plaatsvinden naar aanleiding van Covid-19 in de periode van 1 oktober tot en met 30 november 2020. De toepassing van de maatregelen kan bij KB worden verlengd tot uiterlijk 31 december 2020.

In werking: 30 november 2020

Bron:
 

Gepubliceerd op 04-12-2020

  140