Coronavirus COVID-19: Dit jaar geen nieuwe burn-outprojecten

Omwille van de covid-19-crisis krijgen de paritaire comités en subcomités meer tijd om hun lopende burn-outprojecten af te ronden. Zij zullen dit jaar echter geen nieuwe burn-outprojecten kunnen indienen.
De PC’s en PsC’s krijgen ook extra tijd om te rapporteren over hun tewerkstellingsprojecten voor jongeren uit risicogroepen.

Lopende burn-outprojecten

Burn-outprojecten die werden ingediend in 2019, moesten normaal gezien afgerond zijn tegen 30 november 2020. Maar het coronavirus gooide roet in het eten. De federale overheid kent dan ook een extra termijn van 6 maanden toe om de lopende projecten uit te voeren. Dus tot en met 31 mei 2021. De andere deadlines schuiven mee op: de uiterste datum voor het indienen van het eindverslag, voor het insturen van de financiële bewijzen, voor het uitbetalen van de projectsubsidie, enz.
Wie van de mogelijkheid tot verlenging gebruik wil maken, moet de administratie verwittigen en haar een tussentijds verslag met bijgestuurde planning bezorgen.

Geen nieuwe burn-outprojecten

De nieuwe subsidieaanvragen voor een project ter preventie van burn-out moesten normaal gezien ingediend worden tussen 1 juni en 31 juli 2020, maar op vraag van de sociale partners uit de Nationale Arbeidsraad wordt de indiening van de projectaanvragen in 2020 uitzonderlijk geschorst.
De NAR is nog volop bezig met de eindevaluatie van de projecten van 2018, en nieuwe projecten zouden het overleg met de projectbegeleiders en -verantwoordelijken doorkruisen. Bovendien wil de NAR de ervaring die werd opgedaan met de projecten van 2018, verwerken in de nieuwe cyclus.

Jongeren uit risicogroepen

De uiterste datum voor het indienen van het tussentijds verslag over een project voor min-26-jarigen uit risicogroepen schuift eveneens op: voor de projecten die uitgevoerd werden, of nog worden, tussen 1 januari 2020 en 31 december 2021, valt de nieuwe deadline op 31 januari 2021.
Bron:

Gepubliceerd op 27-07-2020

  167