Coronavirus COVID-19: de versoepeling ‘die er geen is’ (situatie op 1 oktober)

Na de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad van vorige week woensdag verklaarde premier Wilmès dat de coronamaatregelen op 1 oktober 2020 niet versoepeld worden, maar dat enkele onlogische maatregelen geschrapt worden. Dat neemt niet weg dat vanaf 1 oktober weer nieuwe regels gelden. Op basis van het ministerieel besluit van 25 september maken wij een stand van zaken op: wat mag nog wel? En wat mag niet meer vanaf 1 oktober?

Wat verandert er?

De verplichting om individueel te winkelen of in het gezelschap van slechts één andere persoon in winkelcentra, valt weg. Dat geldt ook voor de markten, rommelmarkten en kermissen.
Samenscholingen van meer dan 10 personen (zonder kinderen tot 12 jaar) blijven verboden, en dat geldt vanaf nu ook voor recepties en banketten met een privékarakter.
Op kampen en stages – ook buiten de zomerperiode – mogen maximum 50 personen aanwezig zijn.
Het verhoogde maximum van 50 aanwezigen voor bepaalde specifieke activiteiten geldt in het geval van een receptie na een uitvaart alleen nog als de activiteit niet georganiseerd wordt door een professionele cateraar of traiteur.
Als de organisatie van een receptie of banket in handen is van een professionele cateraar of traiteur is het aantal aanwezigen niet langer beperkt, op voorwaarde dat er contactregistratie is, de (meeste) beschermingsmaatregelen uit de horeca nageleefd worden, én de activiteit stopt om één uur ’s nachts.
Belgen mogen weer onbeperkt naar het buitenland reizen. Maar omgekeerd is dat niet zo: niet-essentiële reizen vanuit het buitenland naar België blijven verboden. Dat inreisverbod geldt echter niet voor wie naar België komt vanuit een land van de Europese Unie, vanuit een ander land dat lid is van de Schengenzone, vanuit het Verenigd Koninkrijk óf vanuit een land dat is opgenomen op een lijst die bekendgemaakt wordt op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. M.a.w. in plaats van de huidige ‘rode lijst’, zou er een ‘groene lijst’ moeten komen, maar dat is nog niet het geval. Ook al geldt deze maatregel sinds 25 september 2020.
De anderhalvemeterregel geldt niet ten aanzien van personen die elkaar onderling ontmoeten ‘in het kader van duurzaam onderhouden nauwere contacten’. Wat dat precies inhoudt, zegt het besluit niet.
De bubbel van 5 verdwijnt.
En de anderhalvemeterregel geldt op het openbaar vervoer nog alleen ‘in de mate van het mogelijke’.
Het mondmasker is vanaf nu verplicht op alle plaatsen waar het onmogelijk is om de anderhalvemeterregel na te leven. Er moet dus geen mondmasker meer gedragen worden op plaatsen ‘waar geen kat is’.
De mondmaskerplicht bestaat niet tussen personen die elkaar ontmoeten in het kader van duurzaam onderhouden nauwere contacten. Het mondmasker blijft wel verplicht op het openbaar vervoer en op de specifieke plaatsen waar dat nu al verplicht was: bibliotheken, bioscopen, markten, enz.

Voor één maand?

Het uitreisverbod trad al op 25 september 2020 in werking, maar alle andere maatregelen gaan in op 1 oktober 2020. Zij zouden van toepassing blijven t.e.m. 31 oktober 2020.

Wat verandert er niet?

Hierna volgt nog een lijstje van de anti-covid-maatregelen die ongewijzigd blijven:

Gepubliceerd op 29-09-2020

  1616