Coronavirus COVID-19: Dagen van tijdelijke werkloosheid door corona tellen mee voor vakantie

De dagen waarop een werknemer tijdelijk werkloos is door overmacht tellen normaal gezien niet mee voor de berekening van het vakantiegeld en de vakantieduur. Maar de regering maakt een uitzondering voor tijdelijke werkloosheid omwille van het coronavirus: de dagen van arbeidsonderbreking die vielen of vallen in de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020 worden gelijkgesteld met arbeidsdagen en bepalen mee het aantal vakantiedagen en het bedrag aan vakantiegeld waarop de werknemers recht hebben.

Gepubliceerd op 09-06-2020

  361