Coronavirus Covid-19: coronawerkloosheid in laatste kwartaal 2020 telt mee voor opbouw vakantierechten

Werknemers die in de periode van 1 september 2020 tot en met 31 december 2020 tijdelijke werkloosheid kenden wegens corona verliezen geen vakantierechten in 2021. De federale regering heeft deze tijdelijke werkloosheidsdagen gelijkgesteld met arbeidsdagen voor de berekening van het aantal vakantiedagen en het bedrag van het vakantiegeld.
Ze deed dat ook al voor de dagen tijdelijke coronawerkloosheid die vielen in de maanden februari tot en met augustus 2020. De tijdelijke werkloosheidsdagen door corona tijdens deze periode zijn gelijkgesteld met effectieve prestaties voor het bedrag van het vakantiegeld én het aantal vakantiedagen. En dat zowel voor arbeiders als bedienden en gelijkgestelde werknemers.
Bron:

Gepubliceerd op 09-01-2021

  64