Coronavirus COVID-19: coronawerkloosheid in juli en augustus telt mee voor opbouw vakantierechten

Werknemers die in juli en augustus 2020 tijdelijke werkloosheid kenden wegens corona verliezen geen vakantierechten in 2021. De federale regering heeft deze tijdelijke werkloosheidsdagen gelijkgesteld met arbeidsdagen voor de berekening van het aantal vakantiedagen en het bedrag van het vakantiegeld.
Ze deed dat eerder al voor coronawerkloosheid in de periode van 1 februari tot 30 juni 2020. De tijdelijke werkloosheidsdagen door corona tijdens die maanden zijn gelijkgesteld met effectieve prestaties voor het bedrag van het vakantiegeld als het aantal vakantiedagen. En dat zowel voor arbeiders als bedienden en gelijkgestelde werknemers. De periode is nu dus uitgebreid tot juli en augustus 2020.
In werking: 4 oktober 2020.
Bron:

Gepubliceerd op 25-09-2020

  201