Coronavirus Covid-19: Coronasubsidie bij blijvend grote omzetdaling in augustus en september

De Vlaamse overheid kent bovenop de coronahinderpremie wegens verplichte sluiting, de coronacompensatiepremie voor een grote omzetdaling in de periode van 14 maart tot en met 30 april 2020, en de coronaondersteuningspremie voor een grote omzetdaling in mei of tijdens de eerste maand van de doorstartperiode, een coronasubsidie toe wanneer de omzet in de maanden augustus en september nog altijd minstens 60% lager uitvalt dan in dezelfde periode van vorig jaar als gevolg van de anti-covid-19-maatregelen.
Ondernemers die in augustus en september nog aankijken tegen een omzet die minstens 60% lager is dan in dezelfde maanden van vorig jaar, kunnen bij het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) een coronasubsidie aanvragen. Die subsidie bedraagt 7,5% van de omzet die ze in de maanden augustus en september 2019 realiseerden, en maximum 15.000 euro.
De coronasubsidie gaat naar zelfstandigen in hoofd- of bijberoep, vennootschappen met rechtspersoonlijkheid (niet: publiekrechtelijke vennootschappen), buitenlandse ondernemingen met een vergelijkbaar statuut en verenigingen met een economische activiteit die op 1 augustus 2020 een actieve exploitatiezetel hadden in het Vlaamse gewest en die onder het toepassingsgebied van de coronahinderpremie, coronacompensatiepremie of coronaondersteuningspremie vallen. Wie geen aanvraag indiende voor één van die premies, zal uitdrukkelijk moeten bewijzen dat de grote omzetdaling in augustus en september wel degelijk het gevolg is van de coronavirusmaatregelen.
Het subsidiebesluit bevat een apart regime voor ondernemingen die in 2019 geen volwaardige omzet realiseerden, zoals starters of ondernemingen die in augustus 2019 in collectieve sluiting gingen.
Horecazaken en traiteurs met catering kunnen alleen een subsidie van 3.000 euro of meer krijgen als ze een witte kassa hebben.
Het subsidiebesluit sluit ook een aantal ondernemingen uit, zoals patrimoniumvennootschappen of ondernemingen die eerder probeerden te frauderen met één van de coronapremies.
De ondernemer moet zijn subsidieaanvraag indienen tussen 1 oktober en 15 november 2020 bij het VLAIO. Wie in augustus en september nog altijd verplicht moet sluiten als gevolg van de federale coronavirusmaatregelen, kan al eerder een voorschot vragen van maximum 2.000 euro.
Dit subsidiebesluit treedt in werking op de dag van publicatie in het BS. Dat is op 17 augustus 2020.
Bron:

Gepubliceerd op 20-08-2020

  262