Coronavirus COVID-19: corona-tijdskrediet voor 1 tot 6 maanden

Vanaf 1 juli 2020 kunnen werknemers uit de privésector een corona-tijdskrediet nemen voor een periode van 1 tot 6 maanden.

Het gaat om een nieuwe vorm van tijdskrediet die naast het gewone tijdskrediet zal bestaan.

Om de economische moeilijkheden door de coronacrisis het hoofd te bieden, kunnen werkgevers van een bedrijf dat erkend is als in herstructurering of in moeilijkheden dankzij het corona-tijdskrediet een gedeeltelijke onderbreking (halftijds of 1/5) voorstellen aan hun werknemers. De onderbrekingsperiodes van corona-tijdskrediet zullen niet worden afgetrokken van de maximumduur van het gewone tijdskrediet.

Werknemers met corona-tijdskrediet hebben recht op een onderbrekingsuitkering om het verlies aan loon te verzachten, als ze aan alle voorwaarden voldoen. Die uitkering is dezelfde als bij gewoon tijdskrediet.

Daarnaast is er nu ook de corona-landingsbaan. Daarmee kunnen werknemers van minstens 55 jaar met minstens 25 jaar beroepsverleden als loontrekkende onderbrekingsuitkeringen krijgen als hun prestatievermindering ingaat tijdens een periode van erkenning van de onderneming als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden.


Let op: Het koninklijk besluit met die maatregelen is nog niet gepubliceerd. Er kunnen dus nog geen uitkeringsaanvragen worden ingediend.
Zodra de RVA de definitieve tekst heeft, zullen het infoblad en het aanvraagformulier op de website beschikbaar zijn.

Gepubliceerd op 27-06-2020

  307