Coronavirus COVID-19: corona-ouderschapsverlof (wijzigingen vanaf 1 juli)

Zoals bekend, wordt het corona-ouderschapsverlof verlengd worden tot en met 30 september 2020. Maar tot nader order is het nog niet mogelijk om een aanvraag in te dienen bij de RVA voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 2020.

De andere wijzigingen vanaf 1 juli
  • De alleenwonende ouders (enkel samenwonen met één of meer kinderen ten laste) en de ouders van een gehandicapt kind zullen naast een 1/5 en halftijds corona-ouderschapsverlof ook een voltijds corona-ouderschapsverlof kunnen opnemen.
  • Het bedrag van de onderbrekingsuitkering voor het corona-ouderschapsverlof voor de alleenwonende ouders en de ouders van een gehandicapt kind wordt verhoogd met 50% ten opzichte van de uitkering van het gewone ouderschapsverlof. Het bedrag van deze verhoogde onderbrekingsuitkering wordt wel geplafonneerd, wat ervoor moet zorgen dat de onderbrekingsuitkering niet hoger is dan het gederfde brutoloon.
De RVA is momenteel bezig met de FAQ corona-ouderschapsverlof, het infoblad T9 en de barema’s corona-ouderschapsverlof aan te passen.

Voor meer informatie over het corona-ouderschapsverlof:
- FAQ corona-ouderschapsverlof (RVA)
- Tijdelijke maatregel in het kader van de coronaviruscrisis: corona-ouderschapsverlof (praktische module)
Bron:

Gepubliceerd op 27-06-2020

  164