Coronavirus COVID-19: corona-ouderschapsverlof voor Vlaamse ambtenaren

Vlaamse ambtenaren die tussen 1 mei en 1 juli 2020 even wat minder willen werken om voor hun kinderen te zorgen, kunnen corona-ouderschapsverlof nemen. De Vlaamse regering voegt het tijdelijke stelsel toe aan het Vlaams personeelsstatuut.

Corona-ouderschapsverlof

Statutairen en contractuelen in dienst bij de Vlaamse overheid kunnen corona-ouderschapsverlof opnemen
  • om te zorgen voor hun kind(eren) (biologisch kind, pleegkind of adoptiekind) tot 12 jaar. Gaat het om een gehandicapt kind dan geldt een leeftijdsgrens van 21 jaar. In sommige gevallen geldt geen leeftijdsgrens (bv. als een kind of volwassen met een handicap die wordt opgevangen door de ouders geniet van een erkende intra- of extramurale dienstverlening of zorg )
  • voor de periode van 1 mei tot en met 30 juni 2020
  • als hun lijnmanager daarmee akkoord gaat.

Types

Statutairen kunnen het verlof opnemen met een vermindering van de arbeidsprestaties tot 50% of 80% van een voltijdse betrekking.
Voor contractuelen wordt er rekening gehouden met het tewerkstellingspercentage dat in het arbeidscontract staat.
! Voltijds corona-ouderschapsverlof opnemen, kan niet.

Duur

Corona-ouderschapsverlof opnemen kan
  • in één of meerdere, al dan niet aansluitende, perioden van een maand
  • in één of meerdere, al dan niet aansluitende, perioden van een week
  • een combinatie van bovenstaande mogelijkheden.

Lopende stelsels omzetten

Lopend ouderschapsverlof, verlof voor deeltijdse prestaties, deeltijdse prestaties wegens chronische ziekte of handicap, medisch bijstandsverlof, palliatief verlof of zorgverlof kan worden omgezet in corona-ouderschapsverlof. Als het lopend verlof een voorziene duurtijd heeft tot na 30 juni 2020, dan wordt het vanaf 1 juli hernomen tot de oorspronkelijk gevraagde einddatum.

Niet combineren

Corona-ouderschapsverlof mag niet gecombineerd worden met andere verminderingen van de arbeidsprestaties zoals zorgkrediet of ouderschapsverlof. Wel met dagen jaarlijkse vakantie of onbetaald verlof.
In werking: 1 mei 2020.
Bron:

Besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, wat betreft de invoering van het corona ouderschapsverlof, BS 11 juni 2020.

Gepubliceerd op 13-06-2020

  224