Coronavirus COVID-19: corona-ouderschapsverlof voor Vlaamse ambtenaren verlengd en versoepeld

Voortaan kunnen ook statutairen en contractuelen in dienst bij de Vlaamse overheid corona-ouderschapverlof opnemen tot en met 30 september 2020. De Vlaamse regering heeft de maatregel met 3 maanden verlengd naar analogie met het KB van 26 juni 2020. Normaal liep het corona-ouderschapsverlof slechts tot en met 30 juni, maar om de zomermaanden te overbruggen is regeling doorgetrokken tot eind september.
En net als in het KB van 26 juni 2020 zorgt de Vlaamse regering niet alleen voor een verlenging. Ze voert ook een aantal versoepelingen door voor alleenstaande ouders en ouders van een gehandicapt kind. Zij krijgen de mogelijkheid om het corona-ouderschapsverlof voltijds op te nemen. Bij wijze van uitzondering op de algemene regels die alleen een vermindering van prestaties met 1/5e of 1/2e toelaten.
Maar let op: net als in de periode tot 30 juni 2020 blijft corona-ouderschapsverlof een gunst. De lijnmanager beslist of het verlof, rekening houdend met de continuïteit van de dienst, kan worden toegekend.
De Vlaamse regering zorgt er tot slot voor dat er geen verdere verlengingen meer mogelijk zijn na 30 september 2020. Het corona-ouderschapsverlof wordt dan stopgezet. De bepalingen van het besluit van 29 mei 2020 m.b.t. de invoering van het corona-ouderschapsverlof voor Vlaamse ambtenaren worden op 1 oktober 2020 ingetrokken.
Bron:

Gepubliceerd op 10-09-2020

  1427