Coronavirus COVID-19: Compensatiepremie van 2.000 euro voor Brusselse sociale ondernemingen die activiteiten zien dalen door coronacrisis

Brusselse sociale ondernemingen waarvan de activiteiten gedaald zijn door de coronacrisis, en die geen gebruik hebben kunnen maken van de coronasteun die de Brusselse Hoofdstedelijke Regering al heeft ingevoerd, kunnen bij ‘Brussel Economie en Werkgelegenheid’ (BEW) een compensatiepremie van 2.000 euro aanvragen.
De steun wordt beperkt tot de sociale ondernemingen die erkend werden op basis van de ‘ordonnantie van 23 juli 2018 met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen’, en die gelegen zijn op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Aanvraag compensatiepremie

De erkende sociale ondernemingen moeten de compensatiepremie van 2.000 euro aanvragen bij ‘Brussel Economie en Werkgelegenheid’ (BEW), met het daartoe bestemde aanvraagformulier.
Bij hun aanvraag moeten ze een boekhoudkundig attest voegen om de effectieve daling van hun activiteiten aan te tonen.
BEW moet de steunaanvraag uiterlijk op 15 juli 2020 ontvangen.
De begunstigde geeft alle andere de minimissteun aan die de erkende sociale onderneming gedurende de twee voorafgaande belastingjaren en het lopende belastingjaar heeft ontvangen.

Toekenning en uitbetaling compensatiepremie

De toekenningsbeslissing wordt aan de erkende sociale onderneming meegedeeld binnen de twee maanden na de ontvangst van de steunaanvraag. De Brusselse minister van Werk kan de beslissingstermijn verlengen indien de beschikbare begrotingskredieten uitgeput zijn.
BEW brengt de erkende sociale onderneming op de hoogte van de toekenning van de steun en deelt de begunstigde mee dat de steun overeenkomstig de de minimisverordening wordt verleend.
De steun wordt in één enkele schijf vereffend.

In werking

Het Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/033 van 4 juni 2020 treedt in werking op 10 juni 2020.
Bron:

Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/033 van 4 juni 2020 betreffende een compensatiepremie tot vergoeding van de erkende sociale ondernemingen die getroffen zijn door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 10 juni 2020.

Gepubliceerd op 12-06-2020

  114