Coronavirus COVID-19: Cao nr. 103/5 zorgt voor makkelijke overstap van een specifiek coronaverlof naar ‘klassiek’ tijdskrediet

De sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) hebben op 7 oktober 2020 de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103/5 gesloten.

De corona-ouderschapsverloven, het coronatijdskrediet en de coronalandingsbanen hebben voor moeilijkheden gezorgd bij de overgang van één van die schorsingen of verminderingen van arbeidstijd naar een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen dat de cao nr. 103 van 27 juni 2012 heeft ingevoerd.

Om de toegang tot tijdskrediet volgens de klassieke regeling voor de werknemer niet te verhinderen als gevolg van die specifieke coronaverloven, heeft de NAR via cao nr. 103/5 de “cao nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen” aangepast.

Cao nr. 103/5 heeft zo de periodes van coronaloopbaanonderbreking geneutraliseerd. Door die aanpassing wordt enkel de situatie van vóór de opname van dat coronaverlof in aanmerking genomen om te bepalen of de voorwaarde van 12 of 24 maanden tewerkstelling voorafgaand aan de opname van dat klassieke tijdskrediet vervuld is.

In werking

Cao nr. 103/5 heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2020.

Ze is gesloten voor onbepaalde tijd.
Ze kan op verzoek van de meest gerede ondertekenende partij herzien of opgezegd worden, met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden.

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103/5 van 7 oktober 2020 tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen.
Zie ook:
- Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, BS 31 augustus 2012

Gepubliceerd op 13-10-2020

  194