Coronavirus COVID-19 - Brussels gewest: studentenarbeid 2e en 3e kwartaal telt niet mee voor gezinsbijslag

De uren die studenten tijdens het tweede en derde kwartaal van 2020 werken, worden geneutraliseerd. Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad heeft beslist om ze niet mee te tellen in het kader van de gezinsbijslagregels.

Gezinsbijslag

Jongeren behouden hun gezinsbijslag tot de maand van hun 18e verjaardag. Tot dat moment heeft ‘een winstgevende activiteit’ dus geen invloed op de toegekende bedragen. Nadien, tot de 25ste verjaardag, kan een student beperkt werken en toch zijn gezinsbijslag ontvangen. Die “begrenzingen” staan in de Kinderbijslagbesluiten van 9 juli 2019 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Om je recht op gezinsbijslag niet te verliezen, mag je bijvoorbeeld niet meer dan 240 uur per maand werken (studentencontract).

Studentenarbeid tijdens corona

Maar het college heeft nu beslist dat die begrenzingen waarboven de uitoefening van een winstgevende activiteit het genot van een sociale uitkering de toekenning van de kinderbijslag schorst, niet gelden voor de activiteiten die worden uitgevoerd tijdens het tweede en derde kwartaal van 2020, noch ten aanzien van de sociale uitkeringen die daaruit voortvloeien. En dat in het kader van het besluit van 9 juli 2019 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend
En in het kader van het besluit van 24 oktober 2019 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van de kinderbijslag voor jongeren ingeschreven als werkzoekende en het KB van 3 mei 1991 in verband met de kinderbijslag voor loonarbeiders.
In werking: retroactief, vanaf 1 april 2020.
Bron:

Besluit nr. 2020/009 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 18 juni 2020 betreffende de tijdelijke opheffing binnen de gezinsbijslagregeling van de begrenzingen inzake de winstgevende activiteit of het genot van een sociale uitkering door het rechtgevend kind, BS 24 juni 2020.

Gepubliceerd op 01-07-2020

  199