Coronavirus COVID-19 Brussels gewest: online-lessen geven ook tijdens schooljaar 2020-2021 recht op betaald educatief verlof

Opleidingen die gedeeltelijk of volledig van op afstand worden gegeven, blijven ook tijdens het schooljaar 2020-2021 recht geven op betaald educatief verlof (BEV) in het Brussels gewest.
Net zoals in de periode van 1 maart tot 30 juni 2020 worden de uren afstandsonderwijs (videoconferenties, gebruik van onlineplatformen, afstandsmodules,…) tussen 1 september 2020 en 30 juni 2021 gelijkgesteld met uren effectieve aanwezigheid voor het bepalen van de aan de werknemer toegekende quota educatief verlof.
Dit schooljaar gelden bovendien soepele regels voor de controle van aanwezigheden. Wanneer het voor een opleidingsinstelling onmogelijk is om de aanwezigheden bij afstandsonderwijs te controleren, dan gaat men ervan uit dat de cursist de les wel degelijk gevolgd heeft.
Het besluit van 24 september 2020 heeft retroactief uitwerking vanaf 1 september 2020. Het treedt buiten werking op 31 augustus 2021.
Bron:

Gepubliceerd op 01-10-2020

  81