Coronavirus COVID-19: Brussels gewest heeft als eerste regeling voor oplopende vakantiedagen

Veel werknemers stellen hun vakantie uit tot de grenzen weer opengaan. Zo ook de Brusselse ambtenaren. Daardoor dreigt er een personeelstekort in de laatste maanden van het jaar. Om dat te vermijden, laat de Brusselse regering toe dat de ambtenaren hun vakantiedagen later opnemen. Misschien een ideetje voor de overheidsdiensten en ondernemingen uit de andere gewesten?
De ambtenaren van het Brussels gewest en van de Brusselse instellingen van openbaar nut mogen hun uitgestelde en nog niet-opgenomen vakantiedagen van 2019 opnemen tot 31 december 2021. En die van 2020, tot 31 december 2022.
De Brusselse regering nam daarvoor een bijzonderemachtenbesluit aan, want dit flexibele regime wijkt af van het – al erg soepele – Brusselse ambtenarenstatuut.

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel, art. 188.

Besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk gewest, art. 181.

Gepubliceerd op 05-06-2020

  180