Coronavirus Covid-19: Brussels gewest biedt extra steun aan uitbaters van hotels en aparthotels

Brussels hotels en aparthotels kunnen rekenen op extra coronasteun. Het Brussels gewest voorziet in een premie van 1.100 euro per logieseenheid, tot maximaal 200.000 per vestiging en 800.000 euro per begunstigde. Maar uitbaters die een aanvraag willen indienen, zullen zich moeten reppen. Het aanvraagdossier moet ten laatste op 13 november 2020 toekomen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de uitzonderlijke steunmaatregel moeten de uitbaters wel aan een aantal voorwaarden voldoen.
Zo moeten ze zowel over een actief registratienummer als geldige stedenbouwkundige en brandveiligheidsattesten beschikken voor de hotels en aparthotels waarvoor ze steun wensen, mogen ze op het moment van de aanvraag geen fiscale en sociale schulden hebben én moeten ze in orde zijn met de bekendmaking van de jaarrekeningen bij de Nationale Bank. Bovendien mocht de begunstigde op 31 december 2019 niet de status van onderneming in moeilijkheden hebben, mag de aanvrager (inclusief de premie) onder de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun geen steun hebben ontvangen van meer dan 800.000 euro en mogen ze tussen 23 maar en 31 december 2020 niet zijn overgegaan tot collectief ontslag.

Kleinschalige toeristenverblijven

Hotels of aparthotels met een basiscapaciteit van 18 logieseenheden of minder, ontvangen een forfaitaire premie van 20.000 euro.

Aanvragen kan t.e.m. 13 november 2020

Aanvragen kan alleen via het formulier dat de BEW ter beschikking stelt op z’n website. Deadline is 13 november 2020. De beslissing wordt ten laatste op 31 december 2020 bekendgemaakt.

In werking


26 oktober 2020
Bron:
 

Gepubliceerd op 28-10-2020

  87