Coronavirus Covid-19: Brussel betaalt subsidies voor evenementen die geannuleerd of uitgesteld zijn door Covid 19-pandemie toch uit

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft in haar besluit van 26 maart 2020 de regels vastgelegd voor de uitbetaling van subsidies aan organisatoren van evenementen en activiteiten die omwille van de Covid 19-pandemie moesten geannuleerd of uitgesteld worden.

Afgelaste evenementen

Evenementen en activiteiten die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest subsidieert, maar die door de afzonderingsmaatregelen in het kader van de strijd tegen de Covid-19-pandemie werden afgelast, kunnen toch aanspraak maken op de vereffening van de subsidie.
Dit voor zover de begunstigde kan bewijzen dat hij voor deze evenementen en activiteiten kosten maakte die niet geannuleerd konden worden, en die niet in aanmerking komen voor andere federale, gewestelijke of particuliere hulp en maatregelen die verband houden met de Covid-19-crisis.
De organisatoren moeten de financiële documenten, die het subsidiebesluit vereist en die betrekking hebben op de voorbereidings- en annulatiekosten van het gesubsidieerde evenement of de gesubsidieerde activiteit, indienen bij de bevoegde overheid.
De andere door het subsidiebesluit vereiste documenten blijven vereist maar worden aangepast aan de omstandigheden (visuele dragers, activiteitenverslagen...).

Uitgestelde evenementen

De evenementen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest subsidieert, maar die door de afzonderingsmaatregelen in het kader van de strijd tegen de Covid-19-pandemie werden uitgesteld en die in de loop van 2020 zullen plaatsvinden, kunnen ook aanspraak maken op de vereffening van de subsidie. En dit ongeacht de wijziging van de datum.
De indieningsdatum voor de documenten wordt eveneens uitgesteld, in overeenstemming met de termijn tussen de oorspronkelijke datum en de einddatum van het evenement.
Alle andere voorwaarden die in het subsidiebesluit zijn bepaald blijven van toepassing.

In werking

Het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 maart 2020 treedt in werking op 14 mei 2020.
Bron:Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 maart 2020 tot goedkeuring van de storting van de subsidies voor evenementen en activiteiten die worden geannuleerd of uitgesteld wegens de coronaviruspandemie, BS 4 mei 2020.

Gepubliceerd op 07-05-2020

  199