Coronavirus Covid-19: bindende richtlijnen voor opsporing en vervolging van niet-essentiële verplaatsingen en sluitingsplicht handelszaken

Mensen die samenscholen of niet-essentiële verplaatsingen afleggen, handelaars die hun zaak ondanks de sluitingsplicht open houden, krijgen vanaf nu geen waarschuwing meer, maar meteen een pv met een boete. Particulieren krijgen per vastgestelde overtreding een minnelijke schikking van 250 euro gepresenteerd. Voor handelaars, uitbaters en organisatoren van activiteiten of evenementen is dat 750 euro. Vanaf de tweede overtreding volgt een rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank. De politie zal dus streng optreden bij overtredingen van de coronamaatregelen.
Dat meldt het College van Procureurs-generaal in Omzendbrief 06/2020. Deze omzendbrief van 25 maart 2020 geeft het openbaar ministerie en de politiediensten uniforme richtlijnen voor de gerechtelijke handhaving van de coronamaatregelen die zijn opgelegd via het MB van 24 maart 2020. 

De omzendbrief bevat een specifiek onderdeel voor handhaving van de coronamaatregelen op de werkvloer. Het gaat dan voornamelijk over de principes van social distancing, de thuiswerkplicht en de preventieve maatregelen die werkgevers moeten nemen wanneer hun bedrijf open blijft.
Algemeen geldt dat wanner er bij een controle een pv wordt opengesteld tegen ondernemingen in geval van een eerste inbreuk een minnelijke schikking van 1.500 euro zal worden voorgesteld. Bij recidive wordt de zaak gedagvaard voor de correctionele rechtbank.
Bron:

Gepubliceerd op 29-03-2020

  565