Coronavirus COVID-19: Belgisch-Duits akkoord over verplicht thuiswerk voor grensarbeiders door coronacrisis verlengd tot eind 2020

Het Belgisch-Duits akkoord van 6 mei 2020 over het verplicht thuiswerk voor grensarbeiders omwille van de coronacrisis wordt voor de derde keer verlengd, dit keer tot 31 december 2020.
Dat kwamen de bevoegde autoriteiten van België en Duitsland overeen op 24 augustus 2020.
Het akkoord dat België en Duitsland op 6 mei 2020 sloten, was oorspronkelijk van toepassing van 11 maart 2020 tot 31 mei 2020.
Maar de bevoegde autoriteiten van beide landen beslisten op 20 mei 2020 om dit akkoord een eerste keer te verlengen, tot 30 juni 2020.
Op 22 juni 2020 verlengden ze het akkoordeen tweede keer, dit keer tot 31 augustus 2020.
En op 24 augustus 2020 kwamen de bevoegde autoriteiten van België en Duitsland overeen om de toepassing van dit akkoord een derde keer te verlengen, tot 31 december 2020.
Het akkoord bepaalt onder meer dat werknemers die omwille van de Covid-19-pandemie van thuis uit werken belastbaar kunnen blijven in de staat waar ze vóór het uitbreken van de coronacrisis hun beroepsactiviteit uitoefenden.
Dit Belgisch-Duits verlengingsakkoord van 24 augustus 2020 verschijnt zowel in het Duitse "Bundessteuerblatt" als in het Belgisch Staatsblad.
Bron: Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Duitsland en België van 24 augustus 2020 ter verlenging van het akkoord in onderling overleg van 6 mei 2020 met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders die van thuis uit werken in de context van de COVID-19-pandemie, zoals verlengd door de akkoorden in onderling overleg van 20 mei 2020 en 22 juni 2020, BS 2 september 2020 (derde verlenging).

– Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Duitsland en België van 22 juni 2020 ter verlenging van het akkoord in onderling overleg van 6 mei 2020 met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders die van thuis uit werken in de context van de COVID-19-pandemie, zoals verlengd door het akkoord in onderling overleg van 20 mei 2020, BS 30 juni 2020 (tweede verlenging).

– Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Duitsland en België van 20 mei 2020 ter verlenging van het akkoord in onderling overleg van 6 mei 2020 met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders die van thuis uit werken in de context van de Covid-19-pandemie, BS 5 juni 2020 (eerste verlenging).

– Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Duitsland en België van 6 mei 2020 met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders die van thuis uit werken in de context van de Covid-19-pandemie, BS 14 mei 2020.

–Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Bondsrepubliek Duitsland van 11 april 1967 tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen van inkomen en van vermogen, met inbegrip van de ondernemingsbelasting en de grondbelastingen (gecoördineerde tekst) (art. 25, § 3).

Gepubliceerd op 03-09-2020

  202