Coronavirus COVID-19: alle verval- en beroepstermijnen op basis van Brusselse wetgeving blijven opgeschort tot 15 juni

De publicatie van het tweede verlengingsbesluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk gewest brengt duidelijkheid: alle verval- en beroepstermijnen die zijn vastgelegd in de wetgeving en regelgeving van het Brussels Hoofdstedelijk gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie blijven opgeschort tot 15 juni 2020. Net als de termijnen die zijn ingevoerd op grond van die regelgeving of waarvan het verstrijken juridische gevolgen heeft op basis van die regelgeving.
Op 22 mei was het tweede verlengingsbesluit van de Brusselse regering verschenen, maar dat was beperkt tot de verlenging van de termijnen in wet- en regelgeving van het gewest. Er was dus nog wat onzekerheid over de termijnen op basis van de regelgeving van de commissie. Die is nu de wereld uit: alle termijnen blijven opgeschort tot 15 juni (i.p.v. 15 mei).
Met 1 uitzondering dan. Net zoals de eerste verlenging, geldt ook de tweede verlenging niet voor de selectieprocedures voor het personeel van de Brusselse Gewestelijke Overheidsdiensten en de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
De verlenging heeft uitwerking vanaf 16 mei 2020.
Bron:

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 mei 2020 houdende een tweede verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 27 mei 2020.

Besluit van 16 april 2020 houdende verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 21 april 2020.

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 mei 2020 houdende een tweede verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 22 mei 2020.

Besluit van 16 april 2020 houdende verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 21 april 2020.

Gepubliceerd op 28-05-2020

  92