Coronavirus COVID-19: Agentschap Zorg & Gezondheid zet mobiele teams infectiebestrijding in tegen covid-19

Bij een lokale uitbraak van covid-19 kunnen mobiele teams ingezet worden om de eerstelijnszorg te ondersteunen. Werkgevers en andere verantwoordelijken van collectiviteiten, zijn verplicht om hun medewerking te verlenen aan die mobiele teams.
Binnen het Agentschap Zorg & Gezondheid werden ‘mobiele teams infectiebestrijding’ opgericht, die bestaan uit dokters, verpleegkundigen, gezondheidspromotoren en administratieve medewerkers. Het is hun taak om collectiviteiten te helpen met:
  • opleiding en educatie (om de schadelijke effecten die veroorzaakt worden door biotische factoren – zoals het covid-19-virus – te voorkomen of om een verdere verspreiding tegen te gaan);
  • testing;
  • contact- en omgevingsonderzoek; en
  • advies, communicatie en coördinatie (‘uitbraakmanagement’).
Het zijn de ambtenaren en ambtenaren-artsen van het agentschap die bepalen op welke taken de mobiele teams moeten focussen bij een lokale uitbraak.
Een collectiviteit is hier: een gemeenschap die bestaat uit een groep van mensen waarvan de samenhang gekenmerkt wordt door een gedeelde ‘geografische, epidemiologische of sociale interactie’. Dat kan dus een bedrijf zijn, een vereniging, een wijk, enz. De verantwoordelijke van zo’n collectiviteit krijgt de plicht om zijn medewerking te verlenen bij het uitvoeren van de taken van het mobiele team infectiebestrijding, en om de adviezen en de richtlijnen van het team op te volgen.
De mobiele teams functioneren sinds 1 juli 2020, maar de verplichting om medewerking te verlenen en de adviezen en richtlijnen van de teams op te volgen, gaat maar in vanaf de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad. Dat is vanaf 8 oktober 2020.

Gepubliceerd op 13-10-2020

  79