Coronavirus Covid-19 - Afsluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

Opdat een vlotte arbeidsorganisatie en een flexibele tewerkstelling zou gegarandeerd worden tijdens de COVID-19 epidemie wordt er in de zorgsector, het onderwijs en instellingen en centra die contactopsporing verrichten tijdelijk een uitzondering voorzien op het verbod opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur af te sluiten.

Zo zal het in bovenstaande sectoren of instellingen tijdelijk mogelijk zijn voor werknemers die zich in tijdelijke werkloosheid bevinden om opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur af te sluiten, zonder dat dit tot een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur leidt. Dit evenwel slechts op voorwaarde dat de duur van deze opeenvolgende arbeidsovereenkomsten telkens minstens zeven dagen is en dat ze worden afgesloten met een andere werkgever dan de werkgever waarbij de werknemer in tijdelijke werkloosheid verkeert. De werknemer in tijdelijke werkloosheid die dergelijke arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur afsluit, kan deze op elk moment zonder opzegging beëindigen (wat bv. nodig zal zijn indien hij door zijn oorspronkelijke werkgever wordt teruggeroepen uit tijdelijke werkloosheid).
Deze tijdelijke versoepeling komt zowel de werkgevers als de werknemers ten goede. Zo kunnen de werkgevers in de zorgsector, het onderwijs en instellingen en centra die aan contactopsporing doen op zeer flexibele wijze extra personeel in dienst nemen. De tijdelijk werkloze werknemers kunnen op hun beurt op soepele wijze tijdelijk aan de slag gaan in deze sectoren.
Geldigheid: van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021. Mogelijkheid tot verlenging.
Bron:

Gepubliceerd op 13-01-2021

  20