Coronavirus COVID-19: aanwervingspremie voor werkgevers die Brusselse werkzoekende in dienst nemen

Werkgevers die in 2021 een Brusselse werkzoekende aanwerven, kunnen daarvoor een maandelijkse premie tot 800 euro ontvangen. Met deze Phoenix-relancemaatregel wil de Brusselse regering een boost geven aan de werkgelegenheid die zwaar lijdt onder de coronacrisis.
De voorbije maanden is het aantal niet-werkende werkzoekenden in het gewest enorm gestegen. De regering wil echter vermijden dat deze mensen langdurig werkloos worden en zo hun kennis en kunde verliezen. Door de nieuwe relancepremie wil het bedrijven dan ook aanzetten om ze snel in dienst te nemen.
Maar om in aanmerking te komen voor de premie gelden er wel strikte voorwaarden: de werkzoekende moet bijvoorbeeld in het Brussels Hoofdstedelijk gewest wonen én bij Actiris ingeschreven zijn. Bovendien komt niet élke werkgever in aanmerking en is de regeling beperkt in de tijd: de aanwerving moet plaatsvinden tussen 1 januari en 31 december 2021 met indiensttreding uiterlijk op 1 maart 2022.
De regering voorziet 3 vormen van steun:
  • 800 euro per maand gedurende 6 maanden voor de aanwerving van laaggeschoolde werkzoekenden die tussen 1 april 2020 en 30 juni 2021 bij Actiris zijn ingeschreven. In dit geval moet de werkgever de werkzoekende minstens halftijds aanwerven en dit voor minstens 6 maanden of voor onbepaalde duur
  • 500 euro per maand gedurende 6 maanden voor hooggekwalificeerde werkzoekenden jonger dan 30 jaar die tussen 1 april 2020 en 30 juni 2021 bij Actiris zijn ingeschreven. Ook hier moet de werkgever de betrokkene minstens halftijds aanwerven voor minstens 6 maanden of voor onbepaalde duur
  • 500 euro per maand gedurende 6 maanden voor de aanwerving van ‘kunstenaars’. Deze werkzoekenden moeten minstens 1 maand halftijds in dienst worden genomen.
Let op! Er gelden nog specifieke voorwaarden naargelang het profiel werkzoekende, bijvoorbeeld wat betreft het diploma.
De werkgever vraagt de premie aan bij Actiris. Uiterlijk 2 maanden nadat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de werknemer begonnen is. De premie cumuleren met andere gewestelijke premies of financiële tussenkomsten in de bezoldiging, mag niet.
In werking: 1 januari 2021.
Bron:
 

Gepubliceerd op 07-01-2021

  52