Coronavirus COVID-19: aangepaste registratievoorwaarden voor ‘blended leren’ binnen systeem Vlaams opleidingsverlof

Opleidingsinstellingen die een opleiding ‘blended leren’ voor dit schooljaar willen registreren in de opleidingsdatabank binnen het systeem van het Vlaams opleidingsverlof zullen moeten meegeven welk learningmanagementsysteem ze voor de opleiding gebruiken en op welke manier ze controleren dat de vooropgestelde leerdoelstellingen zijn behaald.
Zonder die gegevens, geen registratie in de databank. De betrokken opleiding zal dan ook niet in aanmerking komen voor het Vlaams opleidingsverlof. Een uitzonderlijke mogelijkheid tijdens schooljaar 2020-2021…

Blended leren binnen VOV

Normaal gezien moeten werknemers fysiek aanwezig zijn in de les om voor dat lesuur recht te hebben op Vlaams opleidingsverlof. Maar omdat door de coronapandemie steeds vaker beroep wordt gedaan op afstandsonderwijs heeft de Vlaamse regering de regels versoepeld voor dit schooljaar.
Van 1 september tot 31 augustus 2020 kunnen opleidingsinstellingen een systeem van ‘blended leren’ aanbieden, een combinatie van digitaal onderwijs en fysieke contactmomenten. Om in aanmerking te komen voor het Vlaams opleidingsverlof gelden wel strikte voorwaarden. Zo moet de opleiding, net als bij het klassieke VOV minstens 32 uur opleidingstijd tellen én moet de opleiding geregistreerd zijn in de opleidingsdatabank.

Registratie opleidingsdatabank

Het is aan de opleidingsverstrekker om die aanvraag tot registratie in te dienen via het WSE-loket, het digitaal loket van het departement Werk en Sociale Economie. Logischerwijs moeten tal van gegevens worden doorgegeven bij de registratie. Denk aan informatie over de opleiding zelf én over de contactpersoon van de opleidingsverstrekker.
In geval van ‘blended leren’ moet echter nog wat extra info worden doorgegeven. De opleidingsverstrekkers moeten meedelen welk learningmanagementsysteem ze voor de opleiding hanteren en hoe ze nagaan dat de vooropgestelde leerdoelstellingen zijn behaald.

Schooljaar 2020-2021

De regels zijn tijdelijk en gelden alleen tijdens schooljaar 2020-2021. Het besluit van 10 augustus 2020 is dus in werking getreden op 1 september 2020 en treedt buiten werking op 31 augustus 2021.
Bron:

Gepubliceerd op 15-10-2020

  152