Coronacrisis: Vlaamse steunmaatregelen voor bedrijven en werknemers

1/ De hinderpremie wordt uitgebreid naar alle bedrijven die moeten sluiten door de coronamaatregelen. Ondernemers krijgen 4.000 euro voor de komende drie weken en 160 euro per bijkomende dag. Ook horeca-uitbaters die alleen nog een afhaaldienst kunnen organiseren en marktkramers hebben er recht op. Zelfstandigen in bijberoep kunnen de premie krijgen als ze dezelfde sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.

2/ De crisiswaarborg voor bedrijven die hun schulden niet langer kunnen betalen, wordt versoepeld. Wie door de coronacrisis in moeilijkheden komt, zal ook daarvoor op een waarborg van de Vlaamse overheid kunnen rekenen. De regering voorziet in 1.000 leningen van 100.000 euro en dat voor schulden die tot 12 maanden geleden ontstaan zijn. De premie die de onderneming zelf moet betalen om de waarborg te krijgen, daalt van 0,5 naar 0,25 procent.

3/ Wie tijdelijke werkloos wordt, kan aan de slag in sectoren waar nu een acuut personeelstekort is. Dat is echter een federale bevoegdheid. Wie dat wil, kan zich aanmelden bij de arbeidsbemiddelaar VDAB.   

4/ De Vlaamse regering neemt één maand de water- en energiefactuur over van wie technisch werkloos (één gezinslid volstaat) wordt. Water, gas en elektriciteit mogen in de periode van de maatregelen niet worden afgesloten.

5/ De autofiscaliteit wordt vier maanden niet geïnd bij ondernemers. Aan lokale besturen wordt bovendien gevraagd om electief te zijn in hun heffingen op lokale ondernemingen.

6/ De kindercrèches blijven open, om in opvang te voorzien voor kinderen van ouders met een essentieel beroep. De financiën van de crèches worden gegarandeerd. Opvang voor oudere kinderen wordt beperkt voor ouders in cruciale sectoren (zoals de voeding, de zorg en leerkrachten zelf). Alleen wie echt geen alternatief heeft buiten de grootouders kan nog in de opvang terecht, maar zal dat vanaf nu ook moeten bewijzen. Scholen kunnen daarvoor zelfs een attest vragen van de werkgever.
 

Bron:

Gepubliceerd op 20-03-2020

  532