Coronacrisis COVID-19: Check eenvoudig en snel uitstel RSZ-betalingen

Vrijwel alle werkgevers zijn op de een of andere manier getroffen door de coronapandemie. Eén van de maatregelen die het leed moeten helpen verzachten, is het uitstel van betalingen aan de RSZ tot 15 december 2020. Het gaat dus niet om een kwijtschelding. En de verplichting om de driemaandelijkse RSZ-aangifte (DmfA) in te dienen, blijft van toepassing.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie soorten van uitstel:

1. Automatisch uitstel voor ondernemingen die verplicht gesloten zijn.
2. Uitstel na voorafgaande verklaring op eer voor ondernemingen die zelf beslist hebben om volledig te sluiten.
3. Uitstel na verklaring op eer voor ondernemingen die niet volledig gesloten zijn en hun economische activiteit zwaar verminderd zien.

U kan eenvoudig nagaan hoe het precies zit voor uw onderneming door uw ondernemingsnummer in te geven op “Coronacrisis - Check uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ”.

Voor verdere details verwijzen we naar de website van de RSZ en een eerder nieuwsbericht dat geschreven werd bij het verschijnen van het betreffende KB in het Belgisch Staatsblad.
 

Gepubliceerd op 29-05-2020

  231