Cash for cars: regering moet ontwerp herbekijken

De Raad van State heeft zich negatief uitgesproken over het wetsontwerp dat een mobiliteitsvergoeding invoert.
 
Dit wetsontwerp wil de mobiliteit verbeteren door werkgever de mogelijkheid te bieden om een mobiliteitsvergoeding te geven aan de werknemers die een bedrijfswagen hebben, ter vervanging van deze bedrijfswagen. De fiscale en sociale behandeling van deze vergoeding is vooral interessant voor werknemers, teneinde hen te overtuigen van deze omzetting (zie hierover ook ons eerder bericht van 7 november 2017).
 
Het wetsontwerp, goedgekeurd door de ministerraad van 29 september 2017, werd vervolgens voor advies overgemaakt aan de Raad van State, die zich vandaag dus uitgesproken heeft.
Uit het advies komen 2 grote pijnpunten naar voor:
  • Enerzijds zou de maatregel discriminerend zijn, aangezien niet alle werknemer kunnen beschikken over deze vergoeding, die fiscaal en sociaal voordeliger behandeld wordt dan het loon;
  • Anderzijds stelt de Raad de doeltreffendheid van de maatregel in vraag op het vlak van de verbetering van de mobiliteit.
We komen uitgebreider terug op dit advies zodra het beschikbaar is.

Herinner dat de regering niet gehouden is om het advies van de Raad van State te volgen. Maar als ze lange procedures wil vermijden, meer bepaald voor het Grondwettelijk Hof, zal de ontwerptekst best herbekeken en grondig gemotiveerd worden.
Bron:

VRT, De Standaard, L’Echo

Gepubliceerd op 17-11-2017

  553