Budgettering 2013

De begrotingstabel 2013 is een hulpmiddel aan de hand waarvan u de jaarlijkse loonkost van al uw werknemers van elke activiteitensector kan bepalen. De coëfficiënten in deze tabel zijn het resultaat van een analyse van tal van gegevens (statistieken van het INR, Instituut voor de Nationale Rekeningen, informatie van de RSZ, informatie van de sectoren, studies van VBO).

Gepubliceerd op 29-07-2013

  239