Brussel subsidieert coworking

Vorig jaar heeft de Brusselse Regering de bevoegdheid gekregen om overheidssteun toe te kennen voor coworking. Nu staat die regeling op punt.
De steunmaatregel treedt in werking op 25 maart 2019. Maar de regels voor de erkenning van de coworkingruimtes treden nu al in werking, op 18 februari 2019.
1/ Het gaat om projectdragers (persoon of groep van personen) en micro-ondernemingen die (bij de aanvraag) minder dan drie jaar ingeschreven zijn in de Kruispuntbank.
De ‘projectdrager’ legt een concreet project voor om een onderneming op te richten. Of een ondernemerschapsproject dat gericht is op de overname van een onderneming. Zij krijgen steun voor het abonnement bij een erkende coworkingruimte (de-minimissteun). Dat is een gedeelde werkinfrastructuur die volledig is uitgerust voor professioneel gebruik.
Bepaalde sectoren zijn sowieso uitgesloten, zoals bijvoorbeeld scheepsbouw en apotheken.
2/ De erkenning betreft een vestigingseenheid van een coworkingcentrum dat voldoet een reeks voorwaarden. In hoofdzaak gaat het om de inrichting van de ruimte (onthaal, open werkruimte, vergaderzalen, opslagruimtes, wifinetwerk …).
Elke nieuwe coworker wordt onthaald met een persoonlijk gesprek, iemand ontvangt de bezoekers, elk jaar worden er minstens zes opleidings-, informatie- of sociale activiteiten voorgesteld, de verzekering is in orde … De interactie en de verwezenlijking van een gemeenschap wordt aangemoedigd.
3/ De coworkingruimte dient een erkenningsaanvraag in bij Brussel Economie en Werkgelegenheid. De aanvraag bevat basisinformatie (adres, oppervlakte, wifi, aantal werkposten …). De erkenning van onbepaalde duur heeft uitwerking op de eerste dag van de maand die volgt op de erkenningsbeslissing. Een intrekking van de erkenning is mogelijk, na te zijn gehoord. Bijvoorbeeld bij fraude.
De erkende coworkingruimtes maken elk jaar een activiteitenverslag op.
4/ De steun voor coworking bedraagt maximaal 450 euro. Het bedrag overstijgt nooit het bedrag voor de uitvoering van de overeenkomst met de coworkingruimte (abonnement). Een projectdrager kan maar één keer steun krijgen. Bij een groep geldt dat voor elke persoon van de groep. Een micro-onderneming kan maximaal een steunmaatregel voor coworking genieten.
5/ De begunstigde sluit een overeenkomst met een erkende coworkingruimte voor minimaal twee (voltijds) of drie (deeltijds) maanden. De overeenkomst begint ten laatste drie maanden na de betekening van de toekenningsbeslissing te lopen.
Ten laatste drie maanden na de ondertekening van de overeenkomst dient de begunstigde de steunaanvraag in bij Brussel Economie en Werkgelegenheid. De steun wordt in een enkele schijf vereffend.
6/ Het besluit voorziet in strikte beslissingstermijnen. Maar de bevoegde minister kan die termijnen verlengen indien de beschikbare begrotingskredieten uitgeput zijn. Tijdens de eerste zes maanden na de inwerkingtreding zijn die termijnen langer.
Bron:

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 januari 2019 betreffende de steun voor coworking, BS 8 februari 2019

Gepubliceerd op 19-02-2019

  213