Brugpensioen - grensbedrag brutomaandloon

Er is geen herwaardering op 1 januari 2014. Het grensbedrag blijft ongewijzigd.

Gepubliceerd op 22-05-2017

  344