Bijzondere werkgeversbijdrage op de premies voor aanvullende pensioenen

Vanaf het 4e kwartaal van 2012 is de werkgever in het 4e kwartaal van ieder bijdragejaar een bijkomende bijdrage van 1,5% verschuldigd op "hoge premies" voor aanvullende pensioenen. Tot 1 januari 2016 is evenwel een overgangsregeling voorzien.

Zie: Bijzondere werkgeversbijdrage op de premies voor aanvullende pensioenen

Gepubliceerd op 29-07-2013

  247