Bijzondere bijdragen niet-recurrente voordelen

Sinds 1 januari 2013 zijn niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen onderworpen aan een solidariteitsbijdrage van 13,07%. Bovendien wordt het maximumbedrag voor 2013 opgetrokken tot 3.100 EUR.

Zie: Bijzondere bijdragen niet-recurrente voordelen

Gepubliceerd op 29-07-2013

  241