Bijna dubbel zoveel progressieve werkhervattingen

Het aantal werknemers dat na afwezigheid door ziekte of ongeval deeltijds terug aan de slag gaat bij zijn werkgever, verdubbelde bijna op 5 jaar tijd. Vandaag hervatten 1,92% van de zieke werknemers het werk progressief. Dat heeft hr-dienstenbedrijf Acerta vastgesteld op basis van zijn cijfers voor 2018.

De formele re-integratieprocedure (sinds eind 2016) heeft duidelijk een positief effect omdat het traject van werkhervatting nu vlotter kan verlopen. Bovendien krijgen werknemers die progressief het werk hervatten steeds een uitkering voor de dagen dat ze nog ziek blijven, en de uitkering is afhankelijk van het hervattingspercentage (sinds april 2018). Bij medische definitieve overmacht moet de werkgever een outplacementbegeleiding aanbieden.

We kunnen volgende tendensen vaststellen:

Meestal binnen het half jaar. 49,71% van zij die het werk progressief hervatten bij hun werkgever, doet dat binnen de 90 dagen (3 maanden). Het cumulatieve deel dat dat binnen de 6 maanden doet, tikt aan tot 73,14%. Na meer dan een jaar afwezigheid hervat toch nog bijna 10% het werk in stappen.

- Progressief genezen, progressief hervatten. De adviserende arts van de mutualiteit moet de goedkeuring geven (voor maximaal 2 jaar, verlengbaar). Het voordeel van progressieve werkhervatting is dat een werknemer en de arts niet meteen moeten beslissen over volledig fit zijn of niet. Het werk geleidelijk hernemen is vaak logisch.

- Vooral in grote bedrijven. In de grootste ondernemingen komt progressieve werkhervatting dubbel zo vaak voor ten opzichte van de kleinste ondernemingen.Medische overmacht daalt. Wanneer het re-integratietraject zonder succes is doorlopen, kan een contract stoppen wegens overmacht om medische redenen. 3,14% van de arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur die in 2018 zijn beëindigd, waren in dat geval. Dat percentage is lager dan de jaren daarvoor. Bovendien doet de daling zich in alle segmenten voor, behalve bij de bedienden.

- Grote regionale verschillen. Het Vlaams Gewest volgt het nationale gemiddelde met 1,91%. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt van progressieve werkhervatting meer (2,33%) gebruikgemaakt en In het Waals Gewest dan weer minder (1,38%).
 

Bron:

Persbericht Acerta, "Op vijf jaar tijd hervatten bijna dubbel zoveel Belgen het werk geleidelijk na ernstige ziekte of ongeval"

Gepubliceerd op 20-10-2019

  362