Bijlage arbeidsreglement preventie van psychosociale risico's op het werk

Vanaf 1 september 2014 moeten werkgevers hun werknemers beschermen tegen de psychosociale risico’s die het werk met zich mee kunnen brengen. U moet als werkgever de verruimde procedures invoegen in uw arbeidsreglement. Dit kan d.m.v. een bijlage bij het arbeidsreglement. Iedere werknemer moet een exemplaar van de bijlage ontvangen en ondertekenen voor ontvangst. U heeft hiertoe tijd tot 1 maart 2015.

Gepubliceerd op 31-01-2016

  350