Bijdrage van de werkgever in de kosten van openbaar vervoer stijgt vanaf 1 juli 2019

De cao nr. 19/9 verhoogt vanaf 1 juli 2019 de bijdrage van de werkgever in de treinkaart voor woon-werkverkeer. De minimumafstand van 5 km om recht te hebben op de werkgeversbijdrage in ander openbaar vervoer wordt geschrapt op 1 juli 2020. Deze maatregelen zijn afkomstig uit het Interprofessioneel Akkoord (IPA).

Werkgeversbijdrage stijgt

De werkgever moet een deel van de verplaatsingskosten van werknemers die met de trein naar het werk komen ten laste nemen. De tegemoetkoming van de werkgever in de prijs van het NMBS-abonnement wordt berekend op basis van een tabel van forfaitaire bedragen. Deze bedragen werden sinds 2009 niet meer aangepast (met uitzondering van indexeringen). Ze worden verhoogd vanaf 1 juli 2019: de tegemoetkoming van de werkgever wordt opgetrokken tot 70%. De cao nr. 19/9 bevat de nieuwe tabel met de forfaitaire bedragen waarover de sociale partners om de 2 jaar opnieuw zullen onderhandelen.
Werknemers die gebruik maken van ander openbaar vervoer dan de trein (tram, metro, bus of waterbus) hebben ook recht op een tegemoetkoming van de werkgever, maar alleen voor trajecten van ten minste 5 km tussen de woonplaats en de werkplaats. Deze minimumafstand wordt binnenkort geschrapt. We moeten hiertoe wel wachten tot 1 juli 2020.
Opgelet: de cao nr. 19/9 is aanvullend. Dit betekent dat ze niet van toepassing is als voor de werkgever een sectorale of bedrijfs-cao geldt die een identiek of nog gunstiger voordeel toekent aan de werknemer. Tal van paritaire comités hebben deze tegemoetkoming van de werkgever uitgebreid, zelfs voor werknemers die gebruik maken van hun eigen wagen.
De cao nr. 19/9 vervangt de cao nr. 19octies.

Focus op duurzame mobiliteit

In aansluiting hierop richt de NAR enkele aanbevelingen over duurzame mobiliteit aan de ondernemingen en sectoren. De NAR moedigt hen aan om:
  • het openbaar vervoer en alternatieve vervoerswijzen (modal shift) te stimuleren;
  • gebruik te maken van het ‘mobiliteitsbudget’;
  • gebruik te maken van de fietsvergoeding.
Bron:

Collectieve arbeidsovereenkomst nr 19/9 du 23 april 2019 betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het gemeenschappelijk openbaar vervoer van de werknemers

Gepubliceerd op 07-05-2019

  454