Beslag en overdracht : bedragen 2015

De nieuwe drempelbedragen inzake loonbeslag en -overdracht zijn bekend gemaakt (KB van 19 december 2014 - BS 24 december 2014)
Zie : Loonbeslag en -overdracht : de voor beslag vatbare delen en de vermindering wegens kind ten laste.
 

Gepubliceerd op 22-05-2017

  357