Asbestfonds vergoedt asbestgerelateerde larynx- en longkanker

De federale regering past het uitvoerings-KB op de beroepsziekten met recht op schadeloosstelling aan. Daardoor kan het Asbestfonds starten met de uitbetaling van een vergoeding aan de slachtoffers van asbestgerelateerde larynx- of strottenhoofdkanker, en dito longkanker. De aanpassingen gaan in op 1 juni 2019.
De federale regering voegt 2 kankers toe aan de lijst van de beroepsziekten die in aanmerking komen voor een schadeloosstelling. Daardoor krijgen de slachtoffers van asbestgerelateerde larynx- of longkanker automatisch recht op een vergoeding uit het Asbestfonds. Net als de slachtoffers van mesothelioom, asbestose of pleuraverdikking.
De slachtoffers van larynx- of longkanker hebben recht op een maandelijkse forfaitaire rente van 15 euro (geïndexeerd: 18,29 euro) per procent lichamelijke ongeschiktheid. Bij overlijden hebben hun nabestaanden recht op een kapitaaluitkering van – geïndexeerd – 18.285 euro (partner), 9.142, 50 euro (ex-partner met recht op alimentatie) of 15.237,50 euro (kinderen ten laste tot 18 jaar).
De regering vult ook de lijst met de blootstellingscriteria aan.
Deze maatregelen krijgen uitwerking met terugwerkende kracht: vanaf 1 juni 2019. Op die datum werd immers de ‘wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling van asbestslachtoffers’ van kracht. Die wet legde de basis voor de vergoeding van asbestgerelateerde larynxkanker en longkanker, trok de vergoedingen op, verlengde de verjaringstermijnen en verbeterde de opvolging van het medisch dossier. En dit alles vanaf 1 juni 2019. Maar opdat het Asbestfonds ook effectief met de uitbetalingen zou kunnen starten, moest eerst nog het uitvoerings-KB aangepast worden. Wat dus nu gebeurd is.

Gepubliceerd op 21-12-2019

  258